Xe khách Gaz


Xe Gaz 17 chỗ

  • Là dòng xe khách nhập khẩu Nguyên chiếc từ Nga về, được nhà nước miễn thuế 100%

  • Chiếc xe tư tin cạnh tranh với bất kỳ dòng xe nào trong nước như fortransit hay hyundai solati.

Xe Gaz 19 chỗ


Xe Gaz Van